Skip links

Konsulthjälp till
en ledningsgrupp eller för en
produktlansering?

- Vårt mål, ditt växande

Passionerade
- konsulter

Alla företag ställs ibland inför utmaningar och prövningar. Det kan gälla både i sämre tider men även när bolaget upplever högkonjunktur och snabb tillväxt. Hur företaget mår och går beror helt på företagets innovation, personalens välmående och attityder samt hur företaget prissätts och uppfattas av kunderna. Små företag med stor potential lever ofta under hotet av växtvärk. Företagets organisation hinner inte med att anpassa sig till det snabbt växande företaget. Inte så illa kan man tycka, men det påverkar allt från personal till kunder. Att göra rätt saker vid rätt tidpunkt är viktigt. Det är här vi kan göra skillnad. Ibland behöver företaget helt enkelt göra en intern granskning för att justera och rätta till det som fungerar mindre bra. Vårt mål är att våra kunder ska känna en positiv förbättring med ökade affärer och en välmående organisation.

Service
- tjänster

Produktlansering

Projektledning

Ekonomi & administration

Etableringsprocess

Ledning & utveckling

B2C lösningar

2K Management erbjuder små och medelstora företag ny kompetens, verksamhetsstöd, förverkligande av nya ideér och företagsutveckling. 2K Management hjälper även till att skapa en praktisk plattform för utländska företag som vill etablera sin verksamhet i Sverige.

Hur vi arbetar
- processen

01
/SWOT-analys

Vi använder SWOT analys för strategisk planering och ledningsteknik och för att identifiera organisationens nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och hot relaterade till affärsverksamhet eller projektplanering.

02
/ Planering

Baserat på resultatet av SWOT-analysen skapar vi en handlingsplan med åtgärder för att nå ett eller flera mål. Definieras som steg som måste tas, eller aktiviteter som måste utföras, för att strategin ska lyckas.

03
/ Utförande

I denna fas verkställs handlingsplanerna. Strategierna förvandlas till definierade aktiviteter, med tidsramar, milstolpar och tydlig ansvarsfördelning.

04
/ Utvärdering

Efter att projektet är slutfört utför vi en systematisk utvärdering för att fastställa hur väl målen i projektet uppfyllts. Tillsammans med kunden skapar vi en plan för framtida support och uppföljning.

1

Våra tidigare 
projekt

- ETT URVAL

B2C-projekt

Utveckling av webbshop & detaljhandelsaccess

Interim

Finanschef, administrativ chef

Produktlansering

Brand Management, Product Management & logistik

Affärsutveckling

Optimera och effektivisera drift
och organisation

ERP-projekt

Implementering av affärssystem i EMEA och Asien

Marknadsföring

Marknadsföring vid produktlanseringar

- växa tillsammans

10 år
- av framgång

2K Management har i över 10 år samarbetat med och hjälpt små och medelstora företag att förbättra och effektivisera sina verksamheter eller hanterat projekt åt företag.
Vi är konsulter med bred kompetens och erfarenhet inom flertal områden. Vi har arbetat i ledande positioner inom olika organisationer och företag. Tillsammans täcker vi de flesta olika ansvarsområden inom en ledningsgrupp. Flera av oss har erfarenhet av att leda och driva projekt, både inom Sverige och utomlands.
Låt oss hjälpa ditt företag att växa och utvecklas!

Johan Olsson & Micael Bergman
Grundare av 2k Management AB

Vi hoppas att nästa framgångsrika projekt   blir
tillsammans med Ert företag

Kontakta oss!

+

Kontakt
+

Kontor

+46 18 5800 480
info@2km.se

Här finns vi

2K Management AB
Kungsgatan 16
SE-75332 Uppsala
Sweden

Info

+46 18 58 00 480

Copyright 2K Management AB 2023

Hej! Denna webbplats använder cookies för att förbättra din webbupplevelse.